liyi_33998
桥梁新手
桥梁新手
 • 金币0枚
 • 威望0点
 • 贡献值0点
 • 桥币0个
 • RMB0元
阅读:13749回复:55

2孔30米板桥

楼主#
更多 发布于:2012-03-21 22:03
2孔30米混凝土板桥施工图
附件名称/大小 下载次数 最后更新
2-30m钢筋混凝土板拱桥.rar (1296KB)  140 2012-03-21 22:00
shutiancai
桥梁总工
桥梁总工
 • 金币1749枚
 • 威望5点
 • 贡献值12点
 • 桥币5个
 • RMB0元
1楼#
发布于:2011-10-22 19:52
实体版 还是空心板啊  梁高多少啊
huchua
桥梁工程师
桥梁工程师
 • 金币24枚
 • 威望2点
 • 贡献值9点
 • 桥币3个
 • RMB0元
2楼#
发布于:2012-03-23 12:08
简支还是连续?介绍一下
nanjingyu
桥梁正高
桥梁正高
 • 金币36枚
 • 威望0点
 • 贡献值20点
 • 桥币0个
 • RMB0元
3楼#
发布于:2012-03-23 14:15
30米跨板桥很少呀
zw14974
桥梁总工
桥梁总工
 • 金币1022枚
 • 威望94点
 • 贡献值133点
 • 桥币103个
 • RMB0元
4楼#
发布于:2012-03-24 09:07
30米的板桥以前还没有看过,值得看下。
无所作为
yu_zhaozhi
桥梁正高
桥梁正高
 • 金币1415枚
 • 威望272点
 • 贡献值272点
 • 桥币234个
 • RMB-2000元
5楼#
发布于:2012-03-24 21:27
看看
选择不让自己后悔的!
lyb328001
桥梁总工
桥梁总工
 • 金币1135枚
 • 威望109点
 • 贡献值142点
 • 桥币109个
 • RMB0元
6楼#
发布于:2012-03-24 22:32
来了                            
xbxvbing
桥梁正高
桥梁正高
 • 金币1078枚
 • 威望1点
 • 贡献值0点
 • 桥币0个
 • RMB0元
7楼#
发布于:2012-03-26 09:19
     
huchua
桥梁工程师
桥梁工程师
 • 金币24枚
 • 威望2点
 • 贡献值9点
 • 桥币3个
 • RMB0元
8楼#
发布于:2012-03-28 10:58
什么样的结构形式啊
20052956
桥梁工程师
桥梁工程师
 • 金币273枚
 • 威望0点
 • 贡献值0点
 • 桥币0个
 • RMB0元
9楼#
发布于:2012-03-30 13:04
多多少少给点 介绍呗
上一页
游客

返回顶部